Vår ambition är att förenkla närområdets vardag samt att anpassa kvartersapoteket och dess sortiment utifrån kundernas önskemål.

 

Hos oss får du alltid dina råd från en apotekare och självklart expedierar vi recept!

 

BroApoteket, ett godkänt privat och helt fristående apoteksalternativ på Lilla Essingen, startades i december 2010 under företagsnamnet Din Apotekare. Sedan augusti 2012 driver familjeföretaget även Gröndals Apotek i Gröndal.

Vi är dina apotekare

IMG_8667 (1) IMG_8667 (1)


Johan
Leg. apotekare och VD för Din Apotekare

 

Apotekarexamen 2006 vid Uppsala universitet. Arbetade mellan 2006 och 2008 som driftsansvarig apotekare i Storbritannien på olika apotek vid frånvaron och vakanser. Innebar efarenhet från ca 100 olika apotek, såväl stora som små apoteksaktörer. Innan starten av Din Apotekare (2010) förberedde sig Johan genom arbete på Läkemedelsindustriföreningen (LIF) inom Fass-verksamheten, samt på olika typer apotek.

 

Författare till två motioner 2009-2010 riktade mot Socialdepartementet samt Sveriges Farmacevtförbund om hur farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek, som avlastande åtgärder för sjukvården och samhällsekonomin, skulle kunna implementeras och kvalitetssäkras i Sverige. Under samma period styrelseledamot inom Apotekarsällskapet.

 

Har sedan apoteksomregleringens start varit mycket aktiv för professions- och entreprenörsfrågor. Johan anser att mindre apoteksentreprenörer är mycket viktiga för att bibehålla farmacevtiska kärnvärden på apotek och satsningar på apotekarkompetens. Mindre koncept kan även, med små medel, öka patientsäkerheten genom att involvera kunden än mer i sin läkemedels-behandling. En förutsättning är att läkemedelsuppföljningen och kundmötena sker av ett begränsat antal apotekare som då lättare kan notera avvikelser. Kontinuitet behövs i hela vårdkedjan inklusive apoteket! Dessutom ökas möjligheterna för att förmedla stödjande och empatiska värden, vilket för en patient kan vara nog så viktigt, dvs en genuin känsla av att apoteket verkligen bryr sig om kunderna. Han menar att en bra apotekare vågar göra professionella bedömningar samt alltid utgår från patientens bästa. Konceptet har blivit mycket uppmärksammat och nämns ofta som ett positivt exempel. Att jobba farmacevtiskt i såväl egenvård som på receptsidan och försöka få en helhetsbild är mycket viktigt och något som Din Apotekare prioriterar. Johan framhåller att apotekarskrået måste ta för sig mer och visa upp vad man kan tillföra, samt sprida engagemanget sinsemellan.

" Alla bör ha rätt att erbjudas en personlig husapotekare att regelbundet bolla läkemedelsrelaterade frågor med!"

Johan är idag vice ordförande i SOAF (Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening) efter några år som ordförande (och ledamot i Sveriges Apoteksförenings styrelse).

Utmärkelser
- Kylanderska stipendiet för apotekarstuderande 2005.
- Nationellt inspirationspris för bästa kundinsats egenvård, apotekarsocieteten 2014
- Årets apoteksprofil 2016, Apoteksmarknaden


Ehood

Leg. apotekare och apotekschef på Gröndals Apotek.

Tog examen våren 2015 efter ett uppehåll pga studier i Boston där hon skrev sitt examensarbete inom neurofarmakologi på Harvard Medical School. 

Året innan praktiken jobbade Ehood parallellt med studierna på Apoteket AB, vilket hon gjort i både Stockholm och Uppsala under gymnasietiden och alla universitetsår. Det har alltid funnits ett stort engagemang för Farmacevtiska studentkåren där hon varit mycket aktiv i det internationella utskottet och haft en position som styrelseledamot i SNAPS (Swedish National Association for Pharmaceutical Students). Inom IPSF (International Pharmaceutical Students Federation) blev Ehood vald till representant för svenska farmaceutiska studenter på kongresser i Portugal och Thailand. Därtill har hon deltagit i farmacevtiska kongresser såväl Turkiet som Sudan.

Efter ett halvår som kvalitetsvärderare på AstraZeneca var det dags för praktik och när hon fick höra av kursare Malkolm om DinApotekare var det som kärlek vid första "öronkastet"! Det kändes otroligt passande att jobba på ett ställe där man får lära sig hela driften och fokusen ligger alltid det viktigaste och roligaste
- kundkontakten och kundkommunikation.

Ehood är ordförande för organisationen I CARE som hjälper föräldralösa och funktionshindrade barn i Sudan. Något vi även tycker beskriver hur Ehood är som person!

 

P1030391 P1030391

Jonatan
Leg. apotekare och apotekschef för BroApoteket

Jonatan tog sin apotekarexamen våren 2015 efter att han utförde sitt examensarbete inom farmakoterapi på The Alfred Hospital i Melbourne.

Innan praktiken har Jonatan jobbat inom Apoteksgruppen i Stockholmsområdet vid sidan om sina studier. Jonatan har även tidigare erfarenheter inom vården där han har sommarjobbat i tre år som vårdbiträde på ett demensboende för äldre, tiden på äldreboendet fick honom att inse att han vill hjälpa andra i sitt yrke. Tiden på äldreboendet ledde till att ett stort intresse för klinisk farmaci växte hos Jonatan, detta stärktes ytterligare efter hans tid på sjukhuset i Australien.

Under sin tid vid Uppsala Universitet var Jonatan även aktiv i det farmacevtiska fotbollslaget.

Jonatan utförde merparten av sin praktik hos Apoteksgruppen och Apotek Hjärtat, men han tillbringade även en vecka hos Din Apotekare för att få en förståelse för hur en mindre fristående aktör arbetar och föll för konceptet direkt. ”Utöver att man får lära sig hela apoteksdriften så är det kontinuitet och den personliga kontakten med kunderna för att förbättra deras läkemedelsanvändning som gör Din Apotekare unikt”.

Jonatan är även egenvårdansvarig i SOAF (Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening).

- Ett personligt apotek på riktigt -